bliżej Japonii
 
 

Tłumacząc dosłownie znaki, aoba oznacza zielony liść. Słowo to w języku japońskim symbolizuje wiosnę, budzenie się do życia, młodość. Dla mnie jest ono wspomnieniem pierwszego pobytu w Japonii, kiedy mieszkałem nieopodal ruin zamku Aoba-jo w Sendai, w dzielnicy Aoba...